วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ภาษาเกาหลี เรียกพ่อแม่ญาติพี่น้อง

ภาษาเกาหลี เรียกพ่อแม่ญาติพี่น้อง

할아버지 (ฮาราบอจี)
แปลว่า ปู่

할머니 (ฮัลมอนี)
แปลว่า ย่า

외할아버지 (เวฮาราบอจี)
แปลว่า ตา

외할머니 (เวฮัลมอนี)
แปลว่า ยาย

아저씨 (อาจอชี)
แปลว่า ลุง

아주머니 (อาจุมอนี)
แปลว่า ป้า

삼촌 (ซัมชน)
แปลว่า อา (น้องชายของพ่อ)

외삼촌  (เวซัมชน)
แปลว่า อา (พี่/น้องชายของแม่)

이모  (อีโม)
แปลว่า น้า (พี่/น้องสาวของแม่)

고모  (โคโม)
แปลว่า ป้า/อา (พี่/น้องสาวของพ่อ)
아버지 (อาบอจี)
แปลว่า พ่อ หรือเรียกสั้นๆ ว่า 아빠 (อา-ปา)

아머니 (อามอนี)
แปลว่า แม่ หรือเรียกสั้นๆ ว่า 엄마 (ออม-มา)

오빠 (โอปา)
แปลว่า พี่ชาย (ผู้หญิงเรียก)

형 (ฮยอง)
แปลว่า พี่ชาย (ผู้ชายเรียก)

언니 (ออนนี)
แปลว่า พี่สาว (ผู้หญิงเรียก)

누나  (นูนา)
แปลว่า พี่สาว (ผู้ชายเรียก)

여동생  (ยอดงเเซง)
แปลว่า น้องสาว

남동생  (นัมดงเเซง)
แปลว่า น้องชาย

아들  (อาดึล)
แปลว่า ลูกชาย

매부 (แมบุ)
แปลว่า พี่ชาย (สามีของพี่สาว/น้องสาว)

처남 (ชอนัม)
แปลว่า พี่น้องชาย (พี่/น้องชายของภรรยา)

도련님 (โท รยอน นิม)
แปลว่า น้องชาย (น้องชายของสามี)

올케 (อลเค)
แปลว่า พี่/น้องสาว

계수 (คเยซู)
 แปลว่า น้องสาว (ภรรยาของน้องชาย)

시누이 (ชีนูอี)
แปลว่า น้องสาวของสามี

형수 (ฮยองชู)
แปลว่า น้องสาว (ภรรยาของพี่ชาย)

장남 (ชองนัม)
แปลว่า ลูกชายคนแรก

차남 (ชานัม)
แปลว่า ลูกชายคนที่สอง

딸 (ตัล)
แปลว่า ลูกสาวคนแรก

장녀 (ชังนยอ)
แปลว่า ลูกสาวคนที่สอง

차녀 (ชานยอ)
ลูกเลี้ยง

의붓자식 (อึยบุดจาชิก)
แปลว่า ลูกเลี้ยง(ชาย)

의붓아들 (อึยบุชอดึล)
แปลว่า ลูกเลี้ยง (หญิง)

1 ความคิดเห็น: