วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ภาษาเกาหลีพยัญชนะและตัวสะกด

ภาษาเกาหลีพยัญชนะและตัวสะกด
พยัญชนะพื้นฐาน
พยัญชนะพื้นฐาน
(14 ตัว)
เสียงเมื่อเป็นพยัญชนะต้น
/พยัญชนะตาม
เสียงเมื่อเป็นตัวสะกด
(ตามมาตราไทย ; แม่...)
(기역 - คีหยอก)
กก
(니은 - นีอึน)
กน
(디귿 - ทีกึด)
กด
(리을 - รีอึล)
กน (ล)
(미음 - มีอึม)
กม
(비읍 - พีอึบ)
กบ
(시옷 - ชีโอส)
(หรือ ถ้าประสมกับสระอี หรือควบ ว)
กด
(이응 - อีอึง)
อ (หรือออกเสียงตามสระ เช่น ยา วา)
กง
(지읒 - ชีอึด)
กด
(치읓 - ชี่อึด)
ช เสียงหนัก
กด
(키읔 - คี่หยอก)
ค เสียงหนัก
กก
(티읕 - ที่อึด)
ท เสียงหนัก
กด
(피읖 - พี่อึบ)
พ เสียงหนัก
กบ
(히읗 ฮี่อึด)
กด
ㄱㄷㄹㅂㅅㅈ ถ้าอยู่เป็นพยัญชนะตัวแรกของคำ ก็จะออกเสียงเป็น ค ท ร พ ซ ช ตามลำดับ
แต่ถ้าเป็นพยัญชนะตัวถัดไป ก็จะออกเสียงเป็นตัวข้างหลัง ก ด ล บ ช
เช่น
가가 (คากา) ไม่ใช่ คาคา
동방신기 (ทงบังชินกิ) คงไม่มีใครเคยได้ยิน ทงพังชินคิ นะ 555+

พยัญชนะซ้อน
พยัญชนะซ้อน
(16 ตัว)
เสียงเมื่อเป็นพยัญชนะต้น
/พยัญชนะตาม
เสียงเมื่อเป็นตัวสะกด
(ตามมาตราไทย ; แม่...)
(쌍기역 - ซังคีหยอก)
ก เสียงหนัก
กก
(기역시옷)
-
กก
(니은지읒)
-
กน
(니은히읗)
-
กน
(쌍디귿 - ซังทีกึด)
กด
(리을기역)
-
กก กน(ล)
(리을미음)
-
กม
(리을비읍)
-
กน (ล) กบ
(리을시옷)
-
กน (ล)
(리을티읕)
-
กน (ล)
(리을피읖)
-
กบ
(리을히읗)
-
กน (ล)
(쌍비읍 - ซังพีอึบ)
กบ
(비읍시옷)
-
กบ
(쌍시옷 - ซังชีโอส)
ซ (หรือ ช เสียงหนัก)
กด
(쌍지읒 - ซังชีอึด)
จ เสียงหนัก
กด
ตัวสะกด
มาตรา (ตามมาตราไทย)
พยัญชนะ
แม่ ก กา (คำที่ไม่มีตัวสะกด)
-
แม่กก
แม่กด
แม่กบ
แม่กน (ล)
( )
แม่กง
แม่กม
แม่เกย
-
แม่เกอว
-
ตัวสะกดจะวางไว้ล่างสุดของคำ โดยเริ่มเขียนจากพยัญชนะ สระ และตัวสะกดตามลำดับ

ตัว ㄼ จะอ่านได้ทั้ง บ และ น หรือ ㄺ ก็อ่านได้ทั้ง ก และ น
ก็ต้องดูว่าอ่านยังไง (เปิดดิกๆ)
แม่ เกย กับ เกอว นั้นจะไม่มี
แต่บางคนอาจจะเคย
ได้ยิน ซองเฮเคียว ซึ่งมาจาก 송혜교 (ซอง ฮเย คโย)
เวลาเขียนเป็นภาษาอังกฤษจะได้ว่า Song Hye-kyo

ส่วนที่ว่าจะใช้พยัญชนะหรือตัวสะกดตัวไหนก็ต้องอาศัยการท่องมากๆ
ก็คล้ายภาษาไทยนั่นแหละ ที่เสียง /พ/ มีหลายรูป เช่น  ภ พ ผ ฝ

1 ความคิดเห็น:

  1. คัมซานะที่แบ่งความรู้ให้กัน จะตั้งใจอ่านเลย

    ตอบลบ