วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ภาษาเกาหลีใช้ตัวเลขยังไงมาดูกันเลย

ภาษาเกาหลีใช้ตัวเลขยังไงมาดูกันเลย
เกาหลีแท้
ใช้กับลักษณนาม (บางตัว)
เวลา (เฉพาะที่เป็นชั่วโมง)
อายุ

เช่น

언니가 커피를 두 잔 마십니다.
อ่านว่า ออนนีกา คอพีรึล ทู จัน มาชิมนิดะ
แปลว่า พี่สาวดื่มกาแฟ 2 ถ้วย

오전 10시 45분 = 오전 열시 사십오분
อ่านว่า โอจอน ยอลชี ซาชิบโอบุน
แปลว่า ก่อนเที่ยง 10.45 น.

A : 몆살입니까? (มยอจ ซารินนีก๊ะ) อายุเท่าไหร่ครับ
B : 20살입니다 = 스물살입니다 (ซือมุลซารินนีดะ) 20 ปีค่ะ
**ตัวเลขแบบเกาหลี 4 ตัว ได้แก่ 1 2 3 4 เมื่อใช้คู่กับลักษณนาม 
จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปจาก 하나 , 둘 , 셋 , 넷 เป็น 한 , 두 , 세 , 네 ตามลำดับ

คำยืมจากภาษาจีน

ใช้กับลักษณนาม (บางตัว)
เวลา (เป็นนาที)
วัน เดือน ปี
สกุลเงิน

เช่น

วันที่10เดือน5ปี1995
1995년 5월 10일 = 천구백구십오년 오월 십일
อ่านว่า ชอนกูเบกกูชีโบนยอน โอวอล ชีบิล

100원 = 백원 (เบ-กวอน)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น