วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ภาษาเกาหลีสระเกาหลี

ภาษาเกาหลีสระเกาหลี
สระพื้นฐาน
รูปสระพื้นฐาน 10 ตัว
เสียงสระ
อา
ยา
ออ
ยอ
โอ
โย
อู
ยู
อึ,อือ
อิ,อี


สระประสมหรือสระควบ
รูปสระประสมหรือสระควบ 11 ตัว
เสียงสระ
(มาจาก +)
แอ
(มาจาก +)
แย
(มาจาก +)
เอ
(มาจาก +)
เย
วา
แว
(มาจาก +)
วอ
(มาจาก +)
เว
เว
(มาจาก +)
วี
(มาจาก +)
อึย,อี,เอ


วิธีการวางสระ
สระที่เป็นแนวตั้ง ได้แก่ ㅏ ㅑ ㅓㅕㅣรวมถึงสระประสมด้วย จะวางไว้ทางขวามือของพยัญชนะ
ส่วนสระแนวนอน ได้แก่ ㅗ ㅛ ㅜ ㅠ ㅡ จะวางไว้ด้านล่างของพยัญชนะ
ถ้าสงสัยว่าควรใช้สระอะไร วา มีหลายแบบจัง จะใช้ตัวไหน ก็ต้องท่องศัพท์นะคะ

การออกเสียง 의 จะออกเสียงตามหน้าที่ของคำนั้น
1. เมื่อ 의 อยู่ในพยางค์แรกของคำ และไม่มีพยัญชนะต้นนำหน้า จะออกเสียงเป็น อึย เช่น
의자 (อึยจา)
의원 (อึยวอน)

2. เมื่อสระ 의 ไม่ได้วางอยู่ในพยางค์แรกของคำ หรืออยู่ในพยางค์แรกแต่มีพยัญชนะต้นนำหน้า จะออกเสียงเป็น อี เช่น
거의 (คออี)
희망 (ฮีมัง)

3. เมื่อสระ 의 ทำหน้าที่เป็นคำแสดงความเป็นเจ้าของ จะออกเสียงเป็น เอ (แปลว่า เป็นของ,ของ) เช่น
언니의 (ออนนีเอ)
오빠의 (โอปาเอ)
재중의 (แจจุเง)

ตัวอย่าง ลองอ่านดูนะ

1. โรงพยาบาล 병원
2. กระต่าย 토끼
3. ร้านขายของชำ 가게
4. คุณพ่อ 아버지
5. คุณแม่ 어머니


เฉลย
1. พยอง วอน
2. โท กิ
3. คา เก
4. อา บอ จี
5. ออ มอ นี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น